De fantastische kracht van de verbeelding

Peuters en kleuters zijn volop bezig met het ontdekken van de wereld om hen heen...

Peuters en kleuters zijn volop bezig met het ontdekken van de wereld om hen heen. Hierbij maken zij nog geen onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid, met prachtige verhalen en geweldig spel vanuit het kind als resultaat.

Oefenen voor de toekomst

Fantasiespel helpt je kind de wereld om zich heen beter te begrijpen. Hij of zij oefent ‘grote mensen’- rollen en bereidt zich voor op de toekomst. Die toekomst kan snel komen, zoals het spelen van een doktersbezoek, of veel later, bijvoorbeeld het vader-en-moederspel. Jonge kinderen spelen zoveel mogelijk na wat zij begrijpen en vullen de gaten in met hun fantasie. Vanaf zes jaar leert je kind de werkelijkheid en de eigen fantasie steeds beter te onderscheiden. Ook dan is er nog fantasiespel, maar schakelt je kind makkelijker over naar de realiteit, bijvoorbeeld als er geplast moet worden of als je kind honger krijgt. Voor peuters en kleuters is deze overschakeling lastiger. Fantasiespel heeft voordelen voor de ontwikkeling van je kind. Zo ontwikkelt hij of zij sociale vaardigheden in het samenspel met andere kinderen en leert emoties te verwerken. Bovendien vindt je kind hierin steun en veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan een denkbeeldig vriendje (https://www.pit-ko.nl/nw-26447-7-3632680/nieuws/fantasievriendjes.html?page=0) of een pratende knuffel, waar je kind zijn of haar emoties mee deelt en die zo zorgt voor een veilig en zelfverzekerd gevoel. Fantasiespel geeft ook een impuls aan de ontwikkeling van het creatieve denken. Fantasie biedt de ruimte om vrij te denken en buiten beperkende lijnen te gaan.

Jouw rol

Wat kun je doen om je kind te begeleiden bij en te stimuleren tot fantasiespel?
- Speel mee met je kind. Laat je kind het spel leiden en ga mee in die belevingswereld. Zo ontdek je wat er in je kind omgaat.
- Laat je kind ook eens spelen met iets anders dan speelgoed, zoals een pollepel of handdoek. Deze echte materialen kunnen in de fantasie van je kind een hele andere invulling krijgen. Daarnaast is er ook speelgoed dat de fantasie prikkelt, zoals verkleedkleren of een speelgoedgereedschapskist.
- Lees veel voor, je kind kan die verhalen naspelen of er zelf iets aan toevoegen.
- Ga lekker veel naar buiten, daar is alle ruimte om in je eigen fantasie te komen.
- Plan tijd in waarin niks hoeft of moet, zodat je kind in de eigen fantasie meegesleept kan worden.

Fantasiespel is dus goed voor jonge kinderen. Als je je kind niet laat fantaseren, rem je zijn of haar emotionele en creatieve ontwikkeling. Let daarbij wel op dat je kind het contact met de werkelijkheid niet verliest en zich angstig(er) gaat voelen. Als dat gebeurt, is het belangrijk dat je ingrijpt en duidelijk maakt dat de angstige fantasie geen werkelijkheid is. Wees je ook bewust van wat je kind ziet op tv. Dit is allemaal ‘echt’, omdat je kind nog geen onderscheid maakt tussen werkelijkheid en fantasie. Vanaf 6 jaar wil je kind de werkelijkheid graag leren kennen. Met jouw hulp ontwikkelt je kind de vaardigheid om het verschil te zien tussen wat wel en niet echt is.

 

 

Fantasie en werkelijkheid Fantasie en werkelijkheid