Kan die van jou dat nog niet?

Vergelijken kan je veel inzichten opleveren, maar het wordt vaak gevolgd door een oordeel...

‘Loopt die van jou nog niet los?’ Als ouder krijg je vaak te pas en te onpas commentaar van andere ouders op de ontwikkeling van je kind. Dit kan gaan over lopen, praten, zitten: eigenlijk over alle ontwikkelgebieden. Het begint al zodra je kind in de wieg ligt en kan jarenlang doorgaan.

Plussen en minnen

Door kinderen met elkaar te vergelijken, kunnen ouders ontdekken waar hun kind staat in zijn of haar ontwikkeling. Daarnaast kunnen ze de manier waarop ze hun ouderschap vormgeven, spiegelen aan hoe anderen dat doen. Dat kan veel inzichten opleveren die ouders ook nog eens met elkaar kunnen uitwisselen. Dat komt zowel de ouders als de kinderen ten goede. Maar de medaille heeft ook een keerzijde: vergelijken wordt vaak gevolgd door een oordeel. Het ene kind kan wat voor- of juist achterlopen op een ander kind. Als dat laatste leidt tot opmerkingen zoals ‘praat jouw kind nog niet’ of ‘laat je kind toch eens lekker lopen’, groeit mogelijk de onzekerheid en ontstaan er misschien zorgen.

Uniek

Wat kun je doen als je denkt dat een kind wat achterblijft in zijn of haar ontwikkeling?

- Betreft het een kind van een ander? Geef geen oordeel, maar ga in gesprek. Voorwaarde is wel dat je de ouder(s) goed kent. Als buitenstaander gaat het je niets aan

- Realiseer je dat het gemiddelde kind niet bestaat. Ieder kind is uniek in zijn of haar ontwikkeling. Waar het ene kind snel is met lopen, is het andere kind vlot met praten. Dit wisselt elkaar sterk af. Het ene moment maakt een kind een spurt met rennen en gebeurt er weinig qua taalontwikkeling, het andere moment is een kind bezig met leren tellen of kleuren ontdekken en staat de motorische ontwikkeling even op een laag pitje

- Ben je als ouder onzeker of bezorgd over de ontwikkeling van je kind, vergelijk je kind dan niet met andere kinderen, maar bespreek de voortgang van je kind met een deskundige. Dit kan de arts of verpleegkundige van het consultatiebureau zijn, maar ook de pedagogisch medewerker of de leerkracht van je kind.

Elk kind groeit en bloeit op zijn of haar eigen wijze in zijn of haar eigen tempo. Geef je kind de ruimte en het vertrouwen om zichzelf te zijn en volg vooral je eigen gevoel.

Vergelijken en oordelen Vergelijken en oordelen