Nieuwbouw bericht 2

Als de drie kindcentra van PIT in de wijk Nederhoven willen wij met elkaar het leukste en beste christelijke integraal kindcentrum (ikc) voor 0 tot 13 jaar van Zwijndrecht worden. Als de nieuwbouw klaar is, zitten we fysiek bij elkaar, maar we werken nu als pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten en leerkrachten al intensief samen. We geven u hiervan graag een aantal voorbeelden:

·       We hebben vorig onderwijsjaar (2020-2021) twee gezamenlijke studiemomenten met de teams van Dribbel, De Kim en De Brug gehad. Hierin hebben we onder andere gesproken over wat we belangrijk vinden voor de kinderen in ons nieuwe ikc.  

·       Niet alleen hebben we dezelfde directeur voor De Kim en De Brug in de persoon van Arjan van Sprang, maar sinds de start van dit onderwijsjaar ook gezamenlijke teamleiders. Dit zijn Monique van Geldorp (manager Dribbel en teamleider 0-7 jaar De Kim en De Brug), Annemieke Berghout (teamleider groep 3 De Kim en De Brug), Lisette Dits (teamleider 7-13 jaar De Kim en De Brug). 

·       Ook op het gebied van medezeggenschap krijgt de integratie vorm: de drie kindcentrumraden vergaderen gedeeltelijk samen.

·       De Brug en De Kim hebben in het vorige onderwijsjaar samen hun rekenonderwijs onder de loep genomen. Ze hebben een nieuwe rekenmethode uitgekozen en zijn deze nu op dezelfde manier aan het invoeren. Dit onderwijsjaar pakken we de methode om de kinderen Engels te leren op dezelfde manier aan.

·       We organiseren gezamenlijke activiteiten zoals de Kinderboekenweek in oktober en de Nationale Voorleesdagen 2022.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over onze toekomstplannen. We zijn daar heel benieuwd naar en willen u vragen die te mailen naar info@kim-zwijndrecht.nl (mailto:info@kim-zwijndrecht.nl) of naar info@brug-zwijndrecht.nl (mailto:info@brug-zwijndrecht.nl). We gaan deze vragen bundelen en op deze webpagina beantwoorden of aangeven wanneer we verwachten wanneer we de antwoorden kunnen geven. Bij de nieuwbouw zijn verschillende partijen betrokken, zoals de gemeente Zwijndrecht. Ook zijn onze nieuwbouwplannen qua planning en uitvoering verbonden met die van andere onderwijsbesturen, zoals OZHW waar obs De Twee Wieken onder valt. Zodra zaken als planning en ontwerp van het gebouw duidelijk worden, delen we onze informatie uiteraard tijdig met u.

3984063_1106926 3984063_1106926