Nieuwbouw bericht 3

In het vorige nieuwsbericht heeft u een aantal voorbeelden kunnen lezen over het samengaan van Dribbel, De Brug en De Kim. Inmiddels kunnen we u weer een aantal nieuwe zaken laten weten:

- Er is een architect gekozen voor het nieuwbouwproject. Dit is het architectenbureau Topos. Tot en met mei 2022 werken we met hen aan het voorlopig ontwerp. In dit voorlopige ontwerp is opvang en onderwijs geïntegreerd. Uiteraard wordt u in de toekomst verder geïnformeerd over het definitieve ontwerp van ons nieuwe kindcentrum.

- Er zijn met alle personeelsleden inspiratiegesprekken gehouden over het nieuwe IKC (integraal kindcentrum). We hebben gesproken over wat we belangrijk vinden voor kinderen.

- De pedagogisch medewerkers en de teamleden van het onderwijs hebben een studiemoment gehad over het samengaan.

3993784_1121192 3993784_1121192