Nieuwbouw bericht 6

Op dinsdag 7 juni heeft er een inloopavond plaatsgevonden om de plannen inclusief planning voor de nieuwbouw te bezichtigen. Zowel de ouders van kc De Brug, kc Dribbel en kc De Kim als de buurtbewoners waren hiervoor uitgenodigd.

In april, tijdens de ouderavond, hebben we u een globaal beeld geschetst van het ontwerp van ons nieuw integraal kindcentrum aan de Roerdompstraat. De architect, van Topos Architectuur en Bouwkunde, heeft dit verder vormgegeven. Dit kunt u zien op de bijgevoegde afbeeldingen. Daarbij is het goed om te weten dat de gemeente nog geen besluit heeft genomen over sloop dan wel renovatie van het deel waarin kc Dribbel gevestigd is.

De plannen op de bijgevoegde afbeeldingen horen bij het voorlopige ontwerp. Het zijn nog geen definitieve plannen.

4051292_1233589 4051292_1233589